Planering av svenska som andraspråk 2 HT 2012 För att sammanfatta kurs 1 har jag gjort en utvärdering som jag inser nu när några hunnit svara på den, behöver göras på ett annat sätt i kurs 2. Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen (SFS 2007:1475). Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar på språkintroduktion. Syfte Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Som blivande lärare i Svenska och i Svenska som andraspråk för grundskolans tidiga år har användandet av skönlitteratur som medel för lärande blivit en av mina grundtankar för förfarandet att undervisa. svenska som andrasprÅk Språk är människans främsta redskap för att tänka, prata och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Clio Svenska som andraspråk för åk 7, 8 och 9. Ett komplett digitalt läromedel för högstadiet med texter, aktiviteter och terminsplaneringar. Prova gratis i 30 dagar. Här kan ni se grovplaneringen för era kurser under hösten. Ni som läser SV3 ser att jag även lagt en planering för vårterminen, trots att jag då kommer att vara föräldraledig, men då är det så klart helt upp till vikarien om hen vill följa min planering eller inte. Clio Svenska som andraspråk för åk 7, 8 och 9. Ett komplett digitalt läromedel för högstadiet med texter, aktiviteter och terminsplaneringar. Nyckelord: Svenska som andraspråk, SVA, skönlitteratur, läsning . ... Detta avsnitt kommer att handla om vad kursplanen i svenska som andraspråk för årskurserna 4 Inledning Jag har undervisat i svenska som andraspråk i ca tre år och har märkt att skönlitteratur i undervisningen kan vara mycket utvecklande för eleverna. Planeringar i svenska/svenska som andraspråk ... Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur. Vad innebär det att se budskap i skönlitterära texter? Sidan som söktes kunde inte hittas. På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Porträtt Marie Rödemark var sämst i skolan på franska. I dag är hon en av författarna till läroböcker i språket. Nu har hon utvecklat ett utbildningsmaterial för nyanlända som ska lära sig svenska. Få inormation om de senaste tipsen och andra nyheter för att förbättra lärandet i din vardag. Registrera dig Du som har en läsnedsättning får låna våra böcker. Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK LGR 11 Språk är människans främsta redskap ... ๏ läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Ämnesplan för svenska som andraspråk 2 – Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9 LÄSA: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ( ) flyt genom att ( … Vi använder cookies för att ... Vi har läromedel, studiestöd på modersmål samt lättläst skönlitteratur. Skönlitteratur – diskussioner, analyser och läsning av olika texter från olika författare och ... Veckoplanering för Svenska som andraspråk 2 Ämnesplanen för svenska som andraspråk gör det möjligt att anpassa stoffet till elevernas ... Att läsa skönlitteratur som ger inblick i olika kulturer