Lathund om jämställdhet" gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Den moderskapsförsäkring som existerade fram till 1974 omfattade 180 dagar, en moderskapspenning på sammanlagt 1 080 kronor samt tandvård. På tal om kvinnor och män lathund om jämställdhet 2012. Lathund om jämställdhet 2012 ” som släpptes idag: Kvinnor har högre utbildning än män & förvärvsinkomsten är i alla åldrar lägre för kvinnor än för män. Källor: ”På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2012”, SCB. ... jämn könsfördelning. Material. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunal: ... Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Lite kort om vad som står i SCB:s ”På tal om kvinnor och män. Idag kom ”På tal om kvinnor och män”, en lathund om jämställdhet som SCB ... Sveriges Ingenjörer arbetar med jämställdhet). Lathund om jämställdhet 2012” som just kommit, står det återigen svart på vitt att män tjänar mer än kvinnor, att kvinnor ägnar mer tid åt det obetalda hemarbetet, att arbetsmarknaden fortfarande är tudelad och att män i mycket lägre utsträckning än kvinnor tar ut sin del av föräldraförsäkringen. Utgivare/år ... På tal om kvinnor och män : Elements in this publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). Boken finns i pdf-format att ladda ner på SCB:s hemsida men går även att beställa som fickbok från 50 kronor styck. Idag kom ”På tal om kvinnor och män”, en lathund om jämställdhet som SCB ger ut vartannat år. ... ångar på juli 2, 2012. Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. ... "På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2010" Feministiskt Perspektiv frågade Ulrika Lorentzi, jämställdhetspolitisk utredare på Kommunal, hur hon ser på tendenserna och vilken betydelse fickboken haft i hennes arbete med jämställdhetsfrågor. Lathund om jämställd-het har funnits i 30 år. I förra veckan presenterade SCB sin skrift ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012 "Jämställdheten trampar vatten" LO, Mats Larsson: 2012 … Producent Statistiska centralbyrån, I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. SCB: På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2012 Socialstyrelsen: Jämställd vård - Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Läkemedelsverket: Test på både män och kvinnor ... SCB. Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. För en arbetsgivare som ska anställa spelar det då egentligen ingen roll hur mycket du … Lathund om jämställdhet från SCB ... Andra områden som är med i "På tal om kvinnor och män. Självklart kan inte en sådan vara heltäckande – den består av statistiska ögonblicksbilder. I den kan du söka med ctrl + F. Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. I veckan släppte SCB sin lathund med jämställdhetsstatistik På tal om kvinnor och män som i år fyller 30. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik. På tal om kvinnor och män LAThUnD om JämSTäLLDhET 2014. Lathund om jämställdhet 2012”. Vartannat år publicerar SCB sin lathund om jämställdhet ”På tal om kvinnor och män”. På tal om kvinnor och män. ... (För 2012 var pbb 44 000 kr [3] och maxersättningen 935 kr per dag.) Women and men in Sweden 2014 Facts and figures ... SCB, På tal om kvinnor och män 2014. 2012 fanns 14 % av kvinnorna och 13 % Lathund om jämställdhet” gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. – Privata företag redovisar ett Den välkända boken "På tal om kvinnor och män. Arbetsmiljöverkets arbets­ ... • En jämn fördelning av kvinnor och män på en arbetsplats är ett sätt att ... (”Jämställdhet och lönsamhet”, Nutek, 1999.) Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 12 utgåvor sedan 1984. Lathund om jämställdhet”. Lathund om jämställdhet" är bland annat hälsa, utbildning, föräldraförsäkring och brott. Lathund om jämställdhet 2014”. Previous publication Twelve versions of Women and men in Sweden, ... SCB, På tal om kvinnor och män 2012. Här närmar sig fördelningen, mycket på grund av att kvinnor … It may be used freely and quoted. Jämförelser bakåt i tiden visar vilka framsteg som gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. En kunskapsöversikt [/link] ... 2012 På tal om kvinnor och män. Källa: SCB (2012), På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet. Lathund om jämställdhet" är bland annat hälsa, ... Artiklar 2012 : Elements in this publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). Kvinnor utför en större del av det obetalda arbetet hemma, till exempel laga mat, städa och ta hand om barnen. Lathund för jämställdhet 2018. Elements in this publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, ... SCB, På tal om kvinnor och män 2016. Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 15 utgåvor sedan 1984. För att hitta svaren ska du ladda hem broschyren På tal om kvinnor och män 2014 – Lathund om jämställdhet som SCB publicerat. SCB: 2018 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. Andra områden som är med i "På tal om kvinnor och män. ... På SCB:s webbplats finns sedan 2012 jämställdhetsstatistik i form av Beställ publikationenDen lilla fickboken kostar 50 kr/styck.Vid köp av 100-499 exemplar: 40 kr/styck.Vid köp av 500 eller fler exemplar: 20 kr/styck.Priser är angivna exklusive moms.