Du har aldrig rätt att fritt sprida sekretessbelagda uppgifter på sociala medier eller andra webbplatser. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Innan du startar Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Därför har e-delegationen på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv (dir. 2010:32). Förslag till checklista för sociala medier (i denna checklista är kommunen = kommunen, landstinget eller regionen) 1. Kiruna kommuns verksamheter använder sociala medier som kommunikationskanal med våra medborgare. edelegationen.se. Det är fritt fram för kommuner, landsting och regioner att twittra och använda andra sociala medier. Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning Direktiv • Ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier. Naturvårdsverket följer E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sociala medier. Kännetecknande för sociala medier är att de inte handlar om en envägskommunikation, ... E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. 2.1 Privat användning av sociala medier på arbetstid ... Den här policyn utgår i från de riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier som Det är positivt, anser STs förbundsjurist Veera Littmarck. Myndigheters användning av sociala medier - Read more about sociala, myndigheten, medier, myndighetens, handlingar and exempel. Personuppgifter i sociala medier (Datainspektionen) Version 1.0, utfärdandedatum 2010-12-30 Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0, 2010-12-30 Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag 1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola ... Läs gärna E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. I början av september 2014 hade 5 miljoner svenskar ett Facebook-konto. Allt fler myndigheter formulerar en policy för användning av sociala medier. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0, 2010-12-30 Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag. Användning av sociala medier: Innan du tar steget ut i sociala medier kan det vara en bra idé att tänka igenom syftet och målsättningen.Finns det t.ex. • Särskilt beakta rättsliga aspekter. Sociala medier: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, bloggar och andra sociala medier har kommit att bli en självklar del av vår vardag.Unga som gamla skaffar sig konton. Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier ... för statliga myndigheters användning ... användning av sociala medier. 1. av regeringen att ta fram Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. 2 Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala medier ökat starkt och blivit en självklar del av medieutbudet – även för kommuner. Användning av sociala medier: ... E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. SLL:s riktlinjer för sociala medier - Stockholms läns Read more about sociala, ... Myndigheters användning av sociala medier - E-delegationen. sociala funktioner i skolans lärplattform som du kan utnyttja eller vill du bli aktiv i de öppna sociala kanalerna? E-delegationen kommer nu med ett utkast för synpunkter på riktlinjer myndigheternas användning av sociala medier. 1 Riktlinjer för statliga my ndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan B ålman E-delegationen E-delegationen E-delegationen