Med sociala medier kan man nå ut till många människor vid en krishändelse. Förenklat sett gäller samma regler för myndigheternas verksamhet i sociala medier som när myndigheterna agerar i övrigt. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 3 checklista Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv Starta din hälsosamma livsstil genom att bli medlem hos WW ViktVäktarna idag! Myndigheters användning av sociala medier väcker ett stort antal rättsliga frågor, bl.a. Myndigheters användning av sociala medier - Read more about sociala, myndigheten, medier, myndighetens, handlingar and exempel. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, Snapchat m.fl. Toppmusiker till Visby! Reglerna för sociala medier i Kungsbacka kommun baserar sig på E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier , Version 1.0, 2010-12-30. Facebook och Twitter. Användning av sociala medier: Innan du tar steget ut i sociala medier kan det vara en bra idé att tänka igenom syftet och målsättningen. Status för dokumentet. 2 Utgångspunkter för användning av sociala medier Här följer några generella utgångspunkter för kommunens användning av sociala medier. området och baseras på E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier. Myndigheter i sociala medier - Våren 2010 publicerade SKL/JU en pm ”Sociala medier och handlingsoffentligheten”, samt en checklista. Förord. Krisinformation.se får god hjälp av sina följare att sprida informationen. Avtalsrättsliga aspekter av myndigheters användning av sociala medier respektive frågor kring lagen om offentlig upphandling har därmed inte behandlats. • Särskilt beakta rättsliga aspekter på sådan användning Sd dD k hRkk E-delegationen • Samråda med Datainspektionen oc h … Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Det är framför allt två dokument som fungerar som vägvisare för kommuners användning av sociala medier idag: Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer (april, 2010) och ”Myndigheters användning av sociala medier” från E-delegationen (december, 2010) På Kreafons kunskapsdag berättade Anders om arbetet bakom … Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Myndigheters användning av sociala medier. http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Riktlinjer-for-myndigheters-anvandning-av-sociala-medier/ 19-11-2017. Myndigheters användning av sociala medier - E-delegationen. Vad är sociala medier? De ligger till grund för detta dokument. edelegationen.se. • Delegationen ska ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier, t.ex. Myndigheters användning av sociala medier - Read more about sociala, myndigheten, medier, myndighetens, handlingar and exempel. Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. offentlighetsprincipens tillämpning, förvaltningslagens serviceskyldighet, arkivfrågor, diarieföring m.m. Gå till E-delegationens riktlinjer för myndigheter i sociala medier … Den här policyn utgår i från de riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier som E-delegationen tagit fram med dessa lagar som utgångspunkt. - ”Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier”, E-delegationen,2010-12-30. I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag 1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. 2.1 Sociala medier är verksamhetens ansvar Det är framför allt två dokument som fungerar som vägvisare för kommuners användning av sociala medier idag: Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer (april, 2010) och ”Myndigheters användning av sociala medier” från E-delegationen (december, 2010) På Kreafons kunskapsdag berättade Anders om arbetet bakom … Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter. myndigheters användning av sociala medier. Toppmusiker till Visby! Även traditionella webbplatser med kommentarsfunktioner omfattas av … - Sveriges Radio. Upptäck hur ViktVäktarna kan hjälpa dig att gå ner i vikt och skapa hälsosamma vanor. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer. E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0, 2010-12-30 Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag. Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Denna sektion beskriver status för detta dokument vid tiden för dess publicering. Läs mer på denna sida Många högskolor och universitet är idag närvarande i sociala medier och den här typen av verktyg ... för myndigheters användning av sociala medier. sverigesradio.se. Programtidning - Sveriges Radio. Andra dokument kan ersätta detta. 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av. sverigesradio.se. Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? E-delegationen kom nyligen med riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Myndigheters användning av sociala medier - E-delegationen. Krav att ställa vid varje domstolsbeslut i frågor om tillstånd för vindkraftverk. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Konsoliderad HSLF-FS 2016:40: Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. - Sveriges Radio.