... Elpinice anklagar Perikles för att under en krigsoperation besinningslöst ha spillt atenska liv för tom äras skull. till ca 200-talet f.kr. Upplever du något som du känner igen i gamla Grekland som finns i Sverige idag? Hur levde folket där och vilka historier berättades? Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av … Slavarna i Grekland Det finns mycket ... Slaveriet i det antikens Grekland varade mellan ca 700-talet f.kr. I Sverige idag har vi kyrkor och under Antiken hade de också religiösa byggnader jag tänker då på templet. Slag under andra världskriget; Kalla kriget Revolution Berömda slag Inbördeskrig. Kvinnan var ju redan under antiken förtryckt och lägre stående, detta under en tid då bibeln ännu inte var skriven. till 300-talet f.Kr. I antiken, liksom i vårt nordiska bondesamhälle, var slöjan/huvudduken främst en klassmarkering. Under det första årtusendet f vt gick utvecklingen av civilisationerna i Eurasien in i en ny fas. Göteborgspoeten Johannes Anyuru berättar om sin inspiration från Iliaden … Artiklar i kategorin "Kvinnor i antikens Rom" Följande 35 sidor (av totalt 35) finns i denna kategori. Eva Andén den första kvinnan i Sverige som blev advokat. Kvinnor i Rom hade mer frihet än kvinnorna i det forna Grekland och fick gå själva till marknaden för att handla matvaror. Våra dagars tävlingsidrott har sina rötter i antikens Grekland och de flesta av oss är förmodligen medvetna om att även de olympiska spelens ursprung är grekiskt. Transcript of Kvinnors betydelse i Grekland under antiken. Under antiken hölls det idrottstävlingar runt om i Grekland, men de flesta hölls i Olympia. Annars hellre dö! En essä i Svenska, där eleven beskriver och redogör för antikens kvinnor. ... Bevisen för kvinnlig homosexualitet i antikens Grekland är … Maskiner Byggnadar Industri Råvaror Vapen. Kvinnors rättigheter; ... Migration och asylsökande i Grekland. Under 10 veckor har våra elever i årskurs 7 på Kunskapsakademin arbetat med ett tematiskt arbete om antikens Grekland, uppdrag Agora. Böckerna som är skrivna i Rom & Grekland under antiken är alla skriva av män vilket betyder att samhället som gestaltats i boken kan ha en vinklad verklighetsuppfattning. Antikens Grekland är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Den äldsta förteckningen över tävlingar i Olympia är från 776 f.Kr. Det fanns fler lagar och … Fatima al-Fihri Byggde världens äldsta universitet. Man hade två kungar fast dem hade bara en uppgift och det var ett leda in i krig. Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. ... Kvinnors sexualitet är oftast inte tillräckligt representerade i texter och dokumentation. Under 2000-talet har en ökad mängd lesbiska tagit plats i media, och mer populärkultur av och för lesbiska skapas. Mänskliga rättigheter ... Inte bindande - Konsekvenser FN:s deklaration om mänskliga rättigheter Övriga deklarationer Antikens Grekland Upplysningen Idéerna kommer från Europa.....men Amerika tar första steget The Declaration of Independence Organisationer ... Kvinnors roll före, under och efter den ... Kapitel 24. Men här brukar kunskaperna om spelens antika historia ta slut för de flesta. ... En teaterupplevelse i antikens Grekland. Så vad är det som har gjort att man fortfarande, år 2009, ... Kvinnornas ställning i antikens Grekland. Kvinnoliv i Grekland Kvinnoliv i Grekland Antikens Grekland dominerades, precis som de flesta samhällen under denna tid, av mannen. Välkomna till vår blogg om antikens Grekland! I antikens Grekland skulle gifta kvinnor vara beslöjade, medan ogifta kvinnor, prästinnor, prostituerade och slavinnor var förbjudna att bära slöja. Svenska - Gymnasium. ... Grekland: • Mer jämlikt med männen. KVINNAN I DET ANTIKA GREKLAND (ATEN) Under forntiden hade kvinnan en dominerande och framträdande roll i det grekiska jägarsamhället. Kvinnors ställning var svag ... Kan hon den konsten och ett mänskopar fromt böjer nacken under samma ok, är lyckan funnen. Från att ha varit regionala statsbildningar övergick civilisationerna till att skapa imperier, vidsträckta stater som försökte lägga under … Kort artikel på Lunds universitets webbsida där du kan läsa om demokrati i antikens Grekland. SPARTA Demokrati och Slavar De som härskade över Sparta var Handelsmän och baroner. Kvinnorna sminkade sig och det var vanligt att man ville göra huden ljusare än den var med hjälp av … Vi tar upp Homeros två epos Odysséen och Iliaden. Antikens Grekland var början på den västerländska litteraturhistorien. Amerikanska inbördeskriget; korståg Kända krigsmän D-dagen Vietnamkriget Teknik. och det finns belägg för minst 239 olika tävlingar, vilka alltså pågick vart fjärde år i nästan 1200 år. Kvinnor under medeltiden. Algeriet som nationalstat, med de geografiska gränser som landet har i dag, kom till först under det franska koloniala väldet. I antikens Aten levde männen i offentlighetens ljus medan kvinnorna levde i tillbakadragenhet. Det kan därför vara i sin ordning att berätta lite mer om de olympiska spelens ursprung och historia under … ... Bra om kvinnors rättigheter i antika Grekland.