I Indien är över 85% hinduer och därför sker många handlingar i landet efter hinduismens lagar och värderingar. Därför har jag Indien som exempel när jag ser fördelar och nackdelar i om hur hinduismen påverkar ett samhälle. Från den tiden då hinduismen bildades hade kvinnor en mycket sämre ställning i samhället. Detta har levt kvar genom de gamla skrifterna och berättelserna och kulturen har formats kring kastsystemet och denna kvinnosyn under många år. Kastsystemet inom hinduism . Hinduismens kastsystem är indelat i fyra huvudgrupper. Det här kastsystemet som finns innebär att det finns en väldigt fast social skiktning och det påverkar hela det indiska samhället än idag … Hinduismen och samhället Hinduismen har en stor påverkan på samhället, i och med att de har ett kastsystem. Problemet med det är att dalits har det väldigt tufft. Hinduismens historia. Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande utövas idag – med rötter i den kultur som blomstrade kring floden Indus i norra Indien (nuvarande Pakistan) ca 2500- 1600 år före vår tideräkning. Man får inte heller dricka alkohol inom hinduismen, och i många delar av Indien råder alkoholförbud. Det är även många tillfällen då hinduer fastar och då bara får äta specefika saker eller ingenting alls. Hur påverkar religionen individer? Hej! Jag har fått en fråga från skolan om Indien som man ska ta reda på svaren, men hittar inte svaren så lätt. Frågan är: hur påverkar hinduismen det indiska samhället … Indien.nu grundades år 2000 som en ickekommersiell webbplats för spridande av information och resetips om Indien. Sajten drivs och utvecklas av Henric Carlsson som sedan 2007 bor i staden Udaipur, Rajasthan, Indien. Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i det här livet påverkar ditt nästa liv. Jag anser inte att min tro påverkar samhället. Hinduismen kan ju påverka, med deras kastsystem, men eftersom det bara används i små delar i Indien, så lär det inte påverka vårat samhälle. Både Hinduismen och Buddhismen är väldigt respekterande religon, enligt dem är det viktigt att respektera andra. Kastsystemet. Jag har valt att skriva om kastsystemet och om dess inflytande och påverkan på samhället i Indien samt lite om hur kastsystemet påverkar en hindus vardag i det indiska samhället. En social indelning. Kastväsendet uppstod i samband med ariernas invasion av Indien på 1500-talet f.Kr då de besegrade draviderna som bodde på den indiska halvön.. Den klassiska utformningen av kastsystemet var indelad i fyra nivåer. Indien.nu grundades år 2000 som en ickekommersiell webbplats för spridande av information och resetips om Indien. Sajten drivs och utvecklas av Henric Carlsson som sedan 2007 bor i staden Udaipur, Rajasthan, Indien. Hur är samhället i Indien uppbyggt, vilka grupper finns det? (Samhällsnivå) Hur påverkar kastsystemet olika grupper av människor, t.ex fattiga, kvinnor (gruppnivå) Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner. [ 1 ] [ 2 ] Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk , eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman . Film på UR ”Hindu”. Presentation av hinduismen hinduism-16-17-pdf ”Mamma grät när jag valde munklivet hos Hare Krishna” Och här finns en prezi presentation av Mahatma Gandhi. På UR Play finns ett program om arrangerade äktenskap i Indien ”Kärleksväktarna” hur resonerar man? Vad kan det finnas för fördelar/nackdelar med … Religionssociologin handlar om hur religionen påverkar samhället och hur samhället påverkar religionen. Religionens påverkan på samhället Religion har stor betydelse i många länder och påverkar lagar, högtider, och hur människor lever. Man brukar säga att Sverige är ett kristet land, samtidigt som det är ett av världens mest sekulariserade … Indien är en parlamentarisk demokrati med ett självständigt domstolsväsende och ett väl utvecklat rättssystem baserat på en skriven grundlag. Landet har ... Den samlade bilden är att det indiska samhället präglas av stor tolerans och öppenhet mellan olika grupper. Indien Äldsta ... Hinduismen är till skillnad från kristendomen en polyteistisk religion, ... påverkar det inte samhället så jättemycket. Hur du återföds bestäms av din ... Samspel med samhället: Hinduismen och buddhismen liksom alla andra religioner har ... samhället påverkar våra religioner. Buddhismens historia Omkring 500 år före vår tideräkning föddes det i Lumbini i Norra Indien ... hinduismen). Två av våra världsreligioner finner vi rötterna till i Indien. Hinduismen uppstod som en muntlig tradition ca ... Religionen utövas främst i Indien, ... De som är med i en högt stående kast har högre status inom samhället. Indien är ett av världens ... religion lade grunden för hinduismen och har starkt ... kastsystemet präglar fortfarande delar av samhället. Hur är samhället i Indien uppbyggt, vilka grupper finns det? (Samhällsnivå) Hur påverkar kastsystemet olika grupper av människor, t.ex fattiga, kvinnor (gruppnivå) Kastsystemet (Indien.nu) Kastsystemet är förbjudet men lever kvar (SvD) Läsa sidan 121 i vår lärobok, Religion 3 (SO Direkt, Bonniers). ... Du gör undersökningar av hur religioner påverkar förhållanden och skeenden i samhället. Och hur samhället påverkar … Ett fördjupningsarbete som avser att redogöra för det indiska kastsystemet, och hur den kan anknytas till hinduismen som är majoritetsreligion i Indien. Förklara kastväsendet och resonera kring hur religionen (hinduismen) påverkar samhället (hur hinduerna liv påverkas av religionen). ... Det fjärde kastet är det näst sämsta kastet och det var ursprungsbefolkningen i Indien som fick tillhöra den. Men man är i alla fall en del av samhället i det kastet. Hur har katapulten påverkat samhället? Katapulter effekter på samhället det finns många sätt en katapult har påverkat samhället. de flesta av våra moderna krig-maskiner även vapen kunde anses katapulter. katapulter … Rajasthan är ett område i norra Indien som idag upplever vattenbrist. Forskare från SMHI har tillsammans med indiska forskare studerat hur ett förändrat klimat påverkar tillgången till vatten. Alla stora världsreligioner finns representerade i Indien; hinduismen och buddismen kan dessutom sägas ha uppstått just där. Hinduismen dominerar Drygt 80 procent av befolkningen bekänner sig till hinduismen, en religion med rötter mycket långt tillbaka i … I Indien är dock buddhismen en minoritetsreligion idag, och har så varit alltsedan den reformerade hinduismen återvann sin dominans i området (se hinduismen). Hinduismen - starkast i södra Indien Hinduismen uppstod i Indien för ungefär 3 500 är sedan och representerar idag 80 procent av landets religioner. Det finns 900 miljoner hinduer i världen. Av dem bor två tredjedelar i Indien och dess grannländer. Av dem bor cirka 9 000 i Sverige varav en knapp fjärdedel tillhör Hare Krishna.Man föds till hindu …